Vào những ngày đầu tháng 10 này, chúng tôi cùng đoàn công tác cán bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đến thăm Trường Quân sự tỉnh (Lạng Sơn) đúng vào dịp Nhà trường đang đào tạo khóa sĩ quan dự bị cho 50 đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, được lựa chọn từ huyện Chi Lăng, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu I và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, khóa đào tạo sĩ quan dự bị đợt này là khóa đầu tiên bằng nguồn ngân sách địa phương, theo kế hoạch học tập trong 3 tháng từ ngày 19-9 đến ngày 19-12-2011. Trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác đào tạo, bồi dưỡng các khóa trước. Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường quân sự tỉnh (Lạng Sơn) đã tổ chức chặt chẽ ngay từ khâu tuyển chọn, đối tượng là là tiểu đội trưởng, có sức khỏe, đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị và có 15 đồng chí là Đảng viên, còn lại là Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Trường quân sự tỉnh (Lạng Sơn) đã có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, củng cố nơi ăn, ở, cơ sở vật chất, đồ dùng, mô hình, học cụ huấn luyện, xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập đảm bảo cho công tác huấn luyện. Đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông qua và thục luyện giáo án trước khi giảng dạy, trong huấn luyện Nhà trường luôn chú trọng gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường các nội dung thực hành, thực hiện phương pháp học mới, ôn cũ, sai đâu sửa đấy, coi trọng rèn luyện tác phong Chỉ huy của đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện nên chất lượng ngày càng được nâng lên. Để quản lý và rèn luyện học viên, Nhà trường đã kết hợp “Học đi đôi với rèn”, vì vậy cùng với việc nghiên cứu nắm bắt chất lượng của từng học viên, đã tổ chức sắp xếp, biên chế cho phù hợp. Nhà trường đã tập trung quán triệt đầy đủ các chế độ, quy định, nội quy và quy chế đào tạo.

Hiện nay các học viên đều chấp hành nghiêm nội quy, quy định của trường, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đi đôi với đó, Nhà trường luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, phấn đấu 100% các học viên đều được bồi dưỡng tạo nguồn và thực hiện tốt việc bảo đảm chế độ, chính sách đối với anh em học viên, tạo điều kiện để mọi người phấn khởi, yên tâm với nhiệm vụ học tập. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Nga Xô, Chính ủy Nhà trường cho biết: “Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên quan tâm tới đội ngũ cán bộ, giáo viên là yếu tố quyết định đến chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhà trường đã ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác đào tạo sĩ quan dự bị, tổ chức quán triệt, học tập đến toàn thể cán bộ, giáo viên, chiến sĩ, công nhân viên chức Quốc phòng trong toàn trường nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó …”.

Có mặt tại thao trường, với cái nắng dịu cuối thu Xứ Lạng, chúng tôi gặp anh Nông Mạnh Trường, dân tộc Nùng, thôn Làng Cốn, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng tâm sự: “Bản thân tôi là lao động chính, gia đình khó khăn, con còn nhỏ, nhưng khi nhận lệnh triệu tập của địa phương lựa chọn, cửu đi học đòa tạo sĩ quan dự bị đợt này, tôi rất phấn khởi, hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập, nắm vững kiến thức chuyên môn quân sự, để sau này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho…

Có thể nói, công tác đào tạo sĩ quan của Trường Quân sự tỉnh (Lạng Sơn) đã có những chuyển biến tích cực, chúng tôi tin rằng, các học viên sau này họ sẽ trở thành những sĩ quan dự bị tương lai, có đủ năng lực, trình độ với lòng nhiệt huyết của mình, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương ngày càng vững mạnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị

Thực hiện chỉ thị số 07/CT-BQP ngày 22-3-2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đến nay sau hơn một năm triển khai tổ chức thực hiện đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần không nhỏ xây dựng niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Để thực hiện công tác này, sau khi Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Tổ giải mã, phiên hiệu đơn vị theo quy định. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị . Đồng thời cơ quan quân sự các cấp thuộc Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền rộng rãi các phương tiện thông tin đại chúng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải mac ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố, trường quân sự tỉnh, Trung đoàn 123, tra cứu, rà soát lại tổ chức biên chế của các cơ quan, đơn vị mình qua các thờ kỳ chiến tranh…nhất là từ tháng 3-1947 ngày thành lập Tỉnh đội Bộ dân quân Lạng Sơn đến nay, tiến hành phân công trách nhiệm, thu thập thông tin…Đi đôi với đó, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Hôi cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo Hội cựu chiến binh các huyện, thành phố và cơ sở xã, phường, thị trấn cấp phát phiếu cung cấp thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị đến từng hội viên cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu để ghi vào phiếu. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố thông qua hồ sơ lưu trữ liệt sỹ để thu thập thông tin. Qua các thông tin thu thập được, Tổ giải mã Bộ CHQS tỉnh tiến hành giải mã các nội dung trên giấy báo tử hoặc thông tin ghi trên hồ sơ quân nhân... để tìm ra tên thực của đơn vị, địa danh, chiến dịch, mặt trận... mà đơn vị tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại thời điểm đó, làm cơ sở cho công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ, tử sỹ, phục vụ cho công tác giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Do làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp, từ tháng 3 đến nay đã thu thập được 1.425 phiếu cung cấp thông tin có giá trị, 189 thông cần giải mã, 22 tin mộ liệt sỹ, 5 đơn thư cung cấp tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ, cũng như kịp thời giải quyết, phúc đáp cho các gia đình có thân nhân là liệt sỹ... Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số tồn tại đó là: Địa bàn của tỉnh rộng, giao thông đi lại còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, công tác tuyên truyền phổ biến cho các đối tượng chưa kịp thời, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; do thời gian lâu, đối tượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tuổi đã cao, không nhớ được ký hiệu, phiên hiệu, hòm thư đơn vị...nên phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị.

Theo kế hoạch trong thời gian tới, giai đoạn hai, từ nay đến ngày 30-12-2013 Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội cựu chiến binh và Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thu thập, cung cấp thông tin, phục vụ cho công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, củng cố và xây dựng nền Quốc phòng - An ninh ngày càng vững mạnh trong giai đoạn mới.

Võ Công Túc- Bộ CHQD tỉnh