Ngày 17-12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước”. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi tọa đàm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để phản ánh kịp thời, chính xác tình hình đất nước cần có sự thống nhất về phương pháp thực hiện, nội dung triển khai nhằm khắc họa rõ nét hơn ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trước tiên phải làm rõ những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, gắn với từng tầng lớp cụ thể và lý giải được vì sao nhân dân lại suy nghĩ như thế. Muốn nhân dân hiểu về tình hình đất nước, hiểu về sự phát triển xã hội, tình hình quốc tế và có thái độ tích cực với sự phát triển đất nước, thì phải phản hồi những ý kiến của nhân dân để tạo sự đồng thuận...

Hoa Linh