Ngày 5-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đây là hội nghị thứ ba trong 4 hội nghị được Thành ủy tổ chức trong tháng 9 và tháng 10-2016 về cùng nội dung này.

Tham gia hội nghị là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các quận, huyện, thị ủy.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Quang Cảnh nhấn mạnh, việc thực hiện Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật Đảng góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Đồng chí đề nghị sau khi được tập huấn, lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy chủ động, tích cực vận dụng ngay vào công việc hằng ngày, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Quốc Bình