Sáng 11/10/2016, Ủy ban MTTQ huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tổ chức Hội nghị mạn đàm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân-Giám sát đầu tư cộng đồng (Ban TTND & GSĐTCĐ), Ban Công tác Mặt trận, Nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Nang cao chat luong cong tac giam sat cua cong dong - Anh 1

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nguyễn Văn Bằng chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đoàn Văn Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành có liên quan cùng với gần 70 đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng Nhóm nòng cốt các khu dân cư trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Các báo cáo tham luận tại hội nghị đã phản ánh tương đối đầy đủ về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân - Giám sát đầu tư cộng đồng (TTND&GSĐTCĐ), hoạt động Ban công tác Mặt trận và hoạt động của Nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Ban và Nhóm nòng cốt ở cơ sở đã rất tích cực trong hoạt động của mình, đã bám sát nhiệm vụ qui định, xây dựng kế hoạch, thực hiện thành công các nhiệm vụ, đã góp phần vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, đã động viên Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt một số Ban công tác Mặt trận đã có những phương pháp triển khai công việc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương (xã Phước Năng) như thành lập đội quản lý bảo vệ môi trường, xác định văn hóa là chìa khóa đi đầu và chú trọng việc sâu sát Nhân dân, luôn nắm kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Theo đó, hoạt động của các Ban và Nhóm nòng cốt đã góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Nghị quyết cấp ủy các cấp đã đề ra.

Nhiều ý kiến tham dự tại hội nghị mạn đàm đã cùng trao đổi và làm rõ một số vấn đề mang tính trọng tâm để hoạt động của Ban TTND&GSĐTCĐ, Ban công tác Mặt trận, Nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận dộng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ngày một nâng cao hiệu quả; góp phần cùng với các chi bộ ở thôn, khối, Ban Nhân dân thôn, khối thực hiện thành công công tác an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện nhà.

PV (theo Mttqquangnam)