Những hình ảnh về trộm cướp công khai tại Olympic Rio 2016, Brazil khiến thế giới bị sốc.