Thêm một mạng lừa đảo tài chính với tên gọi Lasvegasinvest bị phát giác. Nạn nhân đầu tiên bị lừa của mạng này đã đến cơ quan công an trình báo.