Việc xây dựng Quy chế bán đấu giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ở địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định cơ quan có thẩm quyền để xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ. Đây là kiến nghị từ cơ quan Tư pháp địa phương, đang được Bộ Tư pháp quan tâm tháo gỡ.

Nan giai xac dinh gia khoi diem trong dau gia quyen su dung dat - Anh 1

Ảnh minh họa từ internet

Công tác đấu giá QSDĐ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách, tạo vốn để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng. Thông qua việc tổ chức đấu giá QSDĐ gắn với việc thực hiện quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, nhiều khu đô thị mới, hiện đại đã được xây dựng, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiền thu được từ đấu giá QSDĐ đã trở thành nguồn thu quan trọng cho ngân sách của nhiều địa phương.

Mặc dù vậy, công tác đấu giá QSDĐ đang gặp một số vướng mắc do sự thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo giữa hai Thông tư. Theo đó, Thông tư số 02/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì Sở Tài chính là cơ quan thực hiện việc xác định giá khởi điểm.

Còn Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường lại là cơ quan tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm. Với quy định chồng chéo ấy, việc xác định giá khởi điểm trong đấu giá QSDĐ sẽ gây khó khăn cho quá trình tổ chức đấu giá QSDĐ tại địa phương. Vì thế, địa phương đề nghị Bộ Tư pháp làm việc với Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn thống nhất việc thực hiện trong thời gian tới.

Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền, Bộ Tư pháp cho biết đã phát hiện hai văn bản trên có một số quy định không phù hợp, chồng chéo. Để xử lý các quy định chưa phù hợp, chồng chéo giữa hai văn bản này, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp với đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tư pháp đã thông báo tới hai Bộ kết quả cuộc họp và kiến nghị hai Bộ tiến hành xử lý đối với các nội dung chưa phù hợp và chồng chéo.

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có quy định về việc xác định giá khởi điểm trong đấu giá QSDĐ để khắc phục quy định không thống nhất giữa Thông tư 02 và Thông tư liên tịch 14.

Bộ Tư pháp cũng đã có Báo cáo số 187/BC-BTP gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phương án xử lý quy định về xác định giá khởi điểm trong đấu giá QSDĐ tại hai Thông tư này. Một trong những nội dung của Báo cáo là Bộ Tư pháp đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, sớm trình Chính phủ ban hành để khắc phục những quy định chồng chéo của hai Thông tư; đồng thời chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xử lý (bãi bỏ) các nội dung không phù hợp, chồng chéo tại hai Thông tư này, thống nhất hướng dẫn các địa phương thực hiện trong việc xác định giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ trong thời gian Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai chưa được ban hành.

Thục Quyên