Chả việc gì cứ phải hút thuốc uống rượu để thể hiện mình mới là ra dáng đàn ông. Tại sao cứ là đàn ông thì sẽ hút thuốc uống rượu hơn phụ nữ?