24 giờ trước phiên chất vấn hôm nay, dư luận báo chí cả nước đã hướng sự quan tâm đến những vấn đề thời sự nóng bỏng: