(HNM) - Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục (CLGD) trường mầm non. Đây là công cụ để trường mầm non tự đánh giá nhằm nâng cao CLGD và công khai với xã hội về thực trạng CLGD của trường; giúp cơ quan có thẩm quyền đánh giá, công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn CLGD.

Thông tư đưa ra 5 tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất và trang thiết bị; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ. Mỗi tiêu chuẩn lại bao gồm nhiều tiêu chí nhằm thể hiện rõ mức độ yêu cầu nhà trường cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Một trong những yêu cầu bắt buộc với các trường mầm non là phải có phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích trung bình 1,5-1,8m2/trẻ; phòng ngủ: 1,2 -1,5m2/trẻ; hiên chơi (vừa có thể là nơi trẻ ăn trưa): 0,5- 0,7m2/trẻ… Về chế độ chăm sóc trẻ, các trường phải phục hồi dinh dưỡng được cho ít nhất 80% trẻ bị suy dinh dưỡng; duy trì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở mức dưới 10%...