Cười không "nhặt được răng" với những bức ảnh ăn theo trào lưu "cũng nắm tay nhau đi khắp mọi nơi".

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 1

Tỉnh dậy đi cùng tôi ra ngoài nào.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 2

Nhớ nắm chặt "tay" em nhé.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 3

Cùng nắm "rổ khoai" đi vào nhà kho.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 4

Giờ này không nắm thì cũng phải "theo" thôi.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 5

Nắm rồi mà không đi thì biết tay với "bà".

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 6

Nắm chặt "đuôi" đi theo em nhé.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 7

Dài thế này mà không nắm được nữa thì thôi.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 8

Nắm chặt vào anh kéo về nhà.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 9

Cùng nắm tay nhau đi ra hồ tắm nhé.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 10

Còn đây là phiên bản đi khăp siêu thị.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 11

Không nắm thì ai dẫn đường tôi đi.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 12

Cùng em bới khắp đại dương không nào.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 13

Cùng nhau đi khắp "công trình".

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 14

Nắm chặt tay vào "xô" nhé.

'Nam tay nhau di khap the gian' phien ban loi - Anh 15

Đừng nắm anh ơi, không có điện làm sao em chạy.