Phạm Huy, học sinh lớp 11 trường THPT Quảng Trị, được xướng tên tại lễ trao giải.

Nguyễn Sương