Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 1,18 lần, lợi nhuận chưa phân phối đạt gần 276 tỷ đồng.

Nam Long bao lai quy III gap doi cung ky - Anh 1

CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG ) vừa công bố BCTC riêng quý III/2016 với doanh thu thuần hơn 283 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng cũng tăng tương ứng giúp lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 23,1%, đạt 58 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt 6,5 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 42 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng tăng 4,2 lần, lên 49,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong kỳ tăng 33%, lên hơn 21 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều biến động, quanh mức hơn 20 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc quý III/2016, NLG ghi nhận lợi nhuận sau thuế 10,5 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với con số đạt được cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, NLG ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.310 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 89 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 116,7% và 446,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của NLG đạt hơn 4.870 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,8% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 42,5% trong khi các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng 37%, lên hơn 1.139 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp còn hơn 627 tỷ đồng, giảm 37%, còn hơn 627 tỷ đồng.

Hiện NLG đang có hơn 2.802 tỷ đồng đầu tư vào các công ty con và công ty liên doanh, liên kết, tăng 9% so với đầu năm.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 1,18 lần, lợi nhuận chưa phân phối đạt gần 276 tỷ đồng.

Trần Thúy