PN - Ngày 1/3, Bộ GD-ĐT có công văn 607/BGDĐT-GDTH đề nghị Sở GD-ĐT các tỉnh thành chủ động nắm số lượng các quận huyện, trường lớp, giáo viên và HS có nhu cầu áp dụng phương án dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục vào năm học 2012 - 2013 và báo cáo về Bộ.

Được biết, Công nghệ giáo dục là đề tài khoa học cấp Bộ đã được nghiệm thu và áp dụng đạt kết quả tốt tại các địa phương, hiện đang được triển khai dạy cho lớp 1 tại 16 tỉnh. Bộ GD-ĐT cũng xem đây là một trong các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

MINH NHẬT