Cơn lũ bất ngờ đêm 5-10 đã làm chết và mất tích 13 người dân hai bản. Tuy nhiên việc tiếp cận vào hai bản này không hề dễ dàng.