Cuốc bộ 4 tiếng từ Thị trấn Kim Sơn vào Trung tâm xã, từ xã cuốc bộ 2 tiếng nữa tôi vào bản Méo và bản Pục- tận cùng của huyện rẻo cao Quế Phong-nơi trận lũ quét lịch sử ào qua trong khoảng 3-5h ngày hôm trước. Biết PV báo Lao động đang trên đường vào bản Pục, anh Hà Văn Chung Chủ tịch Hội nông dân cùng một số trai tráng dân quân ra chờ phía tây đập tràn để hộ trợ PV vượt sông vì lũ đang chảy xiết.