Họ thành thạo trong việc tìm ra cá tính nhân vật, biết cách nuôi cảm xúc để lôi cuốn người xem cho vai diễn thấm đẫm tố chất của riêng họ