Mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã ra Chỉ thị số 11/CT-UBND về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Nam Định.

Chỉ thị nêu rõ yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc.

Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Nam Dinh: Nghiem cam can bo nhung nhieu nguoi dan va doanh nghiep - Anh 1

Thực hiện Chỉ thị trên, ngày 23/9, Văn phòng UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ ký kết giao ước chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó cần thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời gian trong giờ hành chính để làm việc riêng; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức.

UBND tỉnh Nam Định cũng đề nghị, khuyến khích các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tham gia giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Nam Định.

Minh Trang