Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định Vũ Minh Lượng vừa ký báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2016.

Toàn ngành tiến hành 215 cuộc thanh tra, kiểm tra. Cơ quan thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý 6,7 tỷ đồng và 498.723m 2 đất vi phạm. Riêng khoản thu hồi về ngân sách Nhà nước là 3,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn ngành triển khai 11 cuộc thanh tra công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. Hoạt động thanh tra được duy trì thường xuyên hàng năm giúp giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc vi phạm đê điều, công trình thủy lợi còn tồn tại, góp phần quan trọng vào đảm bảo an toàn mùa lụt bão.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tiến hành 9 cuộc thanh tra liên ngành về việc thực hiện pháp luật thuế và luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với 9 doanh nghiệp trên địa bàn. Hiện mới kết thúc 4 cuộc thanh tra, tuy nhiên cơ quan thanh tra chấn chỉnh nhiều tồn tại, vi phạm trong lĩnh vực thuế, truy thu hàng trăm triệu đồng tiền thuế về ngân sách.

9 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tại 111 lượt cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, KN, TC và phòng, chống tham nhũng.

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp 3.239 lượt công dân đến KN, TC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh, có 97 lượt đoàn đông người, tiếp nhận 1.030 đơn thư, trong đó 64 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền. Số lượt công dân được tiếp tăng 336 lượt so với cùng kỳ, tuy nhiên số vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền giảm 48 vụ. Thanh tra tỉnh Nam Định nhận định, tình hình KN, TC trên địa bàn diễn ra không gay gắt, phức tạp và có xu hướng giảm so với trước đây. Đến nay, các cơ quan hành chính của tỉnh đã giải quyết được 46 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, thống kê có 9 vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn cần tập trung giải quyết. Đến nay, 5 vụ việc đã rà soát, tổ chức đối thoại 3 vụ việc đã có báo cáo, 1 vụ việc công dân xin rút đơn.

Về xử lý các vụ án tham nhũng, toàn tỉnh đã xét xử 2 vụ án, đang điều tra và nghiên cứu hồ sơ 3 vụ án với 19 bị can.

Hoàng Long