Huyện Vụ Bản đã và đang tham gia quá trình phát triển vùng của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung. Huyện đã tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Vụ Bản là huyện nông nghiệp nằm ở phía Tây thành phố Nam Định, cách Hà Nội khoảng 100 km về phía Nam vùng có diện tích tự nhiên : 147.66 km2 gồm 17 xã và một thị trấn với mật độ dân số trung bình là 875 người/km 2.

Vùng có mạng lưới giao thông vận tải thuận tiện, với tuyến đường sắt Bắc Nam, trục quốc lộ 10 - đường chiến lược ven biển của vùng Bắc Bộ chạy qua huyện được chia làm 4 vùng: thấp trũng miền thượng, đường 12, miền Trung và ven đường 10 và miền hạ. Do đó trong huyện có nhiều điều kiện để tham gia vào sự phân công, hợp tác, vào quá trình phát triển vùng của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung. Huyện đã tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Kinh tế tăng trưởng khá

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, UBND huyện đã xây dựng qui hoạch phát triển sản xuất CN-TTCN đồng bộ, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất; khai thác có hiệu quả các tiềm năng của địa phương, trong đó khuyến khích các xã, thị trấn xây dựng qui hoạch các cụm công nghiệp với qui mô từ 1,5 ha đến 2 ha; chỉ đạo các ngành chức năng giúp các doanh nghiệp về công tác đăng ký thương hiệu sản phẩm, tạo điều kiện cho việc giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm ra thị trường.

Ngoài ra, UBND huyện còn tập trung thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với hoàn thành giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án nâng cấp Quốc lộ 38B và 37B, huyện Vụ Bản đã huy động nguồn lực, chủ động nâng cấp hệ thống đường giao thông trong huyện, gồm 40,2 km đường trục huyện, 54 km đường xã và 140 km đường thôn xóm và đường ra đồng.

Nam Dinh: Huyen Vu Ban thuc hien thang loi cac nhiem vu KT- XH - Anh 1

Khu Công nghiệp Bảo Minh góp phần phát triển kinh tế toàn huyện.

Trong công tác quản lý, điều hành, UBND huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kịp thời các chính sách mới về cho thuê đất, vay vốn và hỗ trợ thuế cho các doanh nghiệp gặp khó khăn. Huyện cũng khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công để tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đa dạng hóa các loại nghành nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, cải tiến mẫu mã.

Trên địa bàn huyện có Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, hàng năm thu hút hàng vạn lượt khách tham quan lễ hội. Là điều kiện thuận lợi để huyện có thể tham gia vào sự phân công hợp tác của quá trình phát triển vùng của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung.

Kinh tế huyện Vụ Bản bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng,Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân 9 tháng đầu năm 2016 được 9.199 ha, tăng 85 ha so vụ Xuân 2015, đạt 99% KH. Nuôi trồng Thủy sản: Diện tích nuôi trồng 9 tháng đầu năm được 950 ha, tăng 35 ha so với cùng kỳ, ước sản lượng 2.700 tấn, đạt 80,6%.Tổ chức đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở theo KH năm 2015, hoàn thiện thiện hồ sơ và giao đất tại thực địa cho các hộ thắng giá của 16 xã, thị trấn, được 312/319 lô; diện tích 43.216/44.228 m 2 , đạt 97,7%.

Hoàn thành công tác rà soát và thống kê đất đai năm 2015 trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa ở các doanh nghiệp, làng nghề phục vụ nhu cầu thị trường; nhiều ngành nghề mới được hình thành và phát triển như: Ngành cơ khí, ngành may…huy động nhiều lao động tham gia..

KCN Bảo Minh có 10 nhà đầu tư thứ cấp đã đăng ký và đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, tỷ lệ lấp đầy 80% diện tích, thu hút khoảng 8.500 công nhân vào làm việc cho thu nhập ổn định với mức lương đảm bảo đạt từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng/tháng. 02 Cụm công nghiệp Trung Thành và Quang Trung các nhà đầu tư đã từng bước đi vào sản xuất đem lại hiệu quả.

Nhìn chung, Sản xuất CN-TTCN 9 tháng đầu năm ổn định và phát triển, giá trị tổng sản lượng toàn ngành trong 9 tháng ước đạt 1.643,93 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 122% so với cùng kỳ, đạt 91,4% KH.

Tổng thu NSNN thực hiện trong 9 tháng 354.794 triệu đồng, đạt 113,3% dự toán. Trong đó, tổng thu nội địa tính cân đối trên địa bàn 89.456 triệu đồng, đạt 79,4% dự toán, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 24,2 triệu đồng. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn tiếp tục trên đà phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái có nhiều tiến bộ. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ, các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại phát triển. Thu ngân sách địa phương, huy động vốn đầu tư có sức tăng trưởng khá.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả để tạo bước phát triển đột phá trong lĩnh vực kinh tế, trọng tâm là sản xuất CN-TTCN, từ đó lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó một trong những mục tiêu trọng tâm là đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn với những nhiệm vụ cụ thể: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng và hướng dẫn các thủ tục, lập hồ sơ thuê đất thực hiện dự án.Thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính.

Tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có chính sách thông thoáng thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư, xây dựng các giải pháp về vốn, thị trường, đào tạo nhân lực. Bảo tồn phát triển các làng nghề truyền thống, đa dạng ngành nghề phù hợp với thị trường và đặc điểm của địa phương.

Đẩy mạnh hoạt động Khu công nghiệp Bảo Minh, nâng cao hiệu quả cụm công nghiệp tập trung ở xã Trung Thành, Quang Trung. Khuyến khích các xã, thị trấn khai thác lợi thế của địa phương để hình thành các điểm tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề mới. Gắn phát triển công nghiệp với các vùng nguyên liệu, với quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội.

Tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh hoàn thành các dự án hạ tầng, cơ sở phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng và quảng bá thương hiệu hàng hóa, sản phẩm của địa phương ra thị trường.

Có chính sách cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường xúc tiến thương mại thu hút nguồn vốn đầu tư trên địa bàn. Tích cực cải cách thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Có chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển, trước hết là tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả các Khu, cụm công nghiệp.

Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh cuối vụ, thu hoạch nhanh gọn lúa mùa. Điều tra khách quan, chính xác năng suất, sản lượng lúa, màu vụ mùa. Tập trung kiểm tra, đôn đốc 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016 khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn quy định, lập hồ sơ để trình các ngành của tỉnh thẩm định. Rà soát đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí, huy động cao các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Tổng hợp kết quả xây dựng NTM năm 2016.

Thái Sơn / KD&PL