Trong những ngày qua, Nam Bộ trời rất nóng. Mới tháng 2 mà lại xảy ra nắng nóng như vậy đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.