(HNM) - Ngày 13-7, BCH Đảng bộ huyện Ứng Hòa đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Ngoài kết nạp 75 đảng viên mới, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2012, huyện ủy còn phối hợp khai giảng lớp đại học chuyên ngành kinh tế (học tại huyện) cho 125 học viên và lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 62 học viên. So với các huyện ngoại thành của TP Hà Nội, đội ngũ cán bộ của huyện Ứng Hòa còn nhiều bất cập.

Theo thống kê, chỉ hơn 60% cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (trong đó số có trình độ đại học chiếm hơn 33%). Do vậy, huyện phấn đấu đến năm 2015 sẽ chuẩn hóa được đội ngũ cán bộ, với 100% cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó 50% có trình độ đại học.

Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài việc phối hợp với các trường đại học, cao đẳng mở lớp tại địa phương, huyện Ứng Hòa có cơ chế hỗ trợ 50% học phí, tài liệu cho cán bộ đương chức và dự nguồn; tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ tài liệu cho cán bộ xã theo học đại học và cao đẳng.