(NDH) Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng nhẹ trong cả năm 2013, nhưng xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính lại giảm đáng kể.

Số liệu thống kê của Bộ cho thấy kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành này trong tháng 12 ước đạt 2,32 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu cả năm 2013 lên 27,5 tỷ USD, tăng 0,7% so với năm 2012.

Tuy nhiên, phần lớn các mặt hàng nông sản xuất khẩu chính như gạo, cà phê, chè, sắn... đều giảm cả về khối lượng và giá trị.

Tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 13,1 tỷ USD, giảm 11,9% so với năm 2012, trong khi giá trị xuất khẩu thủy sản lại ước tăng 10,1% lên 6,7 tỷ USD, còn giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước tăng 15,1% lên 5,7 tỷ USD.

Cà phê là mặt hàng có mức giảm nhiều nhất, với khối lượng xuất khẩu cả năm ước đạt 1,3 triệu tấn với giá trị 2,8 tỷ USD, giảm 23,6% về khối lượng và giảm 25,1% về giá trị so với năm 2012.

Gạo đạt giá trị xuất khẩu cao nhất trong số các nông sản chính, đạt xấp xỉ 3 tỷ USD, giảm 19,7% so với năm 2012. Khối lượng xuất khẩu gạo cả năm 2013 cũng giảm 17,4%, ước đạt 6,6 triệu tấn.

Cao su là mặt hàng có khối lượng xuất khẩu tăng 5,3% nhưng giá trị xuất khẩu lại giảm 11,6%. Chè và sắn cũng là những ngành hàng có giá trị xuất khẩu giảm so với năm 2012, với mức lần lượt 1,3% và 18,2%.

Tuy nhiên, các ngành hàng hạt điều, hạt tiêu và rau quả lại có sự gia tăng đáng kể về giá trị, với mức từ 9,7-25,3%.

Trong ngành lâm sản, xuất khẩu quế có sự tăng trưởng mạnh với mức gần 45%. Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt giá trị cao nhất trong nhóm ngành này, với mức 5,4 tỷ USD, tăng 15,2% so với năm trước.

Trung Nghĩa - Người Đồng Hành