Chiều 27/12, Bộ Công Thương tổ chức họp báo công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2012.

CôngThương - Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 139.489,15 tỉ đồng. Tổng chi phí này đã giảm trừ các khoản thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện.

Với tổng mức chi phí này thì giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đồng/kWh. Trong khi đó, doanh thu bán điện năm 2012 là 143.893,78 tỉ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.364,31 đồng/kWh. Như vậy, trung bình mỗi kWh, EVN đã lãi 41,76 đồng/kWh.

Trong 4 khâu của sản xuất kinh doanh điện thì tổng chi phí của khâu phát điện là 107.199,04 tỉ đồng, tương ứng giá thành khâu này là 1.016,4 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 8.771,55 tỉ đồng tương ứng với giá thành là 83,17 đ/kWh. Tổng chi phí khâu phân phối và bán lẻ điện là 22.958,18 tỉ đồng, tương ứng giá thành là 217,67 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 560,38 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu này là 5,31 đồng/kWh.

Về kết quả sản xuất kinh doanh điện nói chung, tổng số lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện và các khoản chưa hạch toán vào giá thành đến ngày 31/12/2012, EVN vẫn lỗ là 19.877,76 tỉ đồng. Trong đó, lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện của EVN là 4.736,7 tỉ đồng; lỗ chênh lệch tỉ giá chưa hạch toán là 15.109,52 tỉ đồng; chi phí tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn là 31,54 tỉ đồng. Riêng về sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2012 lãi 4.404,63 tỉ đồng.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Đinh Quang Tri cho hay, năm 2012 và năm 2013 sản lượng điện đều tăng vọt do thủy điện Sơn La bắt đầu vào vận hành đồng thời cũng làm tăng sản lượng thủy điện Hòa Bình. Năm 2013, tăng trưởng điện thấp hơn dự báo, kế hoạch dự báo tăng trưởng khoảng 13% nhưng thực tế tăng trưởng chưa đến 10%. Một trong những nguyên nhân theo ông Tri là do giải pháp tiết kiệm điện đã phát huy hiệu quả. Thứ hai do tăng trưởng kinh tế thấp nên yêu cầu điện cho sản xuất cũng giảm và khí hậu năm nay cũng mát hơn, mưa nhiều hơn nên nhu cầu tiêu dùng điện của người dân cũng giảm hơn so với mọi năm.

Ông cho biết, trước đây dự kiến hơn 2 tỷ kWh điện phải chạy dầu nhưng thực tế chỉ chạy dầu hơn 100 triệu kWh. Bên cạnh đó, ngành điện cũng tập chung điều hành thị trường điện hàng ngày hàng giờ để làm sao mua được điện ở mức giá hợp lý nhất, hạn chế việc chạy dầu làm tăng sức ép giá bán điện. Và theo phân tích của ông thì chính những yếu tố đó đã góp phần làm giảm giá thành sản xuất điện của EVN góp phần bổ sung cho chênh lệch tỷ giá, bù đắp một phần cho khoản lỗ của các năm trước. Ông cho biết, sơ bộ năm 2013 EVN sẽ lãi khoảng 120 tỷ.

Cũng theo ông Đinh Quang Tri, Công ty nhiệt điện Cần Thơ (công ty con của EVN) đã chi tiền để xây 1 bể hơi và 1 sân tennis cho chuyên gia. Tuy nhiên, chi phí này không tính vào giá thành điện mà sẽ được hạch toán vào quỹ phúc lợi. Ông cũng chưa tiết lộ cho báo giới biết về mức lương thưởng Tết năm nay cho nhân viên EVN. Đồng thời cho hay, EVN sẽ không tuyển thêm nhân sự mới mà chỉ điều chuyển trong nội bộ.

Hải Nam

PHẢN HỒI