Tổng biên chế năm 2013 của cả nước là trên 281.700, tăng 12 biên chế so với năm 2012.

-

Theo quyết định vừa được Thủ tướng phê duyệt, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2013 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) là 281.714 (tăng 12 biên chế so với năm 2012).
Trong đó, 111.687 biên chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đại biểu HĐND Hà Nội tham gia phiên họp HĐND.

Cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện có 161.950 biên chế. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gồm 1.077 biên chế; 7.000 biên chế công chức dự phòng, trong đó bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 3.000 biên chế và 4.000 biên chế thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện.
Ngoài ra, năm 2013 Thủ tướng cũng phê duyệt 674 biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổng biên chế công chức năm 2013.
Đồng thời, giao biên chế đối với từng hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế năm 2013 như quy định trên. Mục tiêu tinh giản biên chế được đặt ra hàng chục năm nay song số lượng cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước không giảm mà vẫn tăng sau từng năm.

MỜI ĐẶT CÂU HỎI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN:
S ự vô cảm trước nỗi đau, sự mất mát hay khốn khó của con người đang là một thực tế đáng báo động. Nó đang làm băng hoại đi những giá trị đạo đức về lòng nhân ái, sự bao dung và những giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam. Trước thực trạng đáng báo động này, b áo điện tử VnMedia tổ chức buổi Tọa đàm – giao lưu trực tuyến với ba vị khách mời là NSND Thanh Hoa; Nhà thơ – nhà báo Hồng Thanh Quang và Hoa hậu Thân thiện Dương Thùy Linh về chủ đề “Vô cảm thời @”. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 10h sáng ngày 14/12 tại Trường quay Life TV. Bạn đọc có thể gửi câu hỏi giao lưu cho ba vị khách mời tại địa chỉ: http://talk.vnmedia.vn/ giaoluu/index.asp .

Vạn Xuân