Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, trước tình trạng gia tăng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba, trong năm 2012, Ban Chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ thành phố Hà Nội sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ, đặc biệt sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm chính sách dân số theo quy định để tăng cường giáo dục, thuyết phục quần chúng.

-

Hiện nay, tâm lý muốn sinh nhiều con của đa số các cặp vợ chồng ở Hà Nội vẫn còn nặng nề, nhất là tình trạng "khát" con trai ở các cặp vợ chồng sinh con "một bề gái". Các gia đình kinh tế khá giả lại muốn sinh thêm con dự phòng (tránh rủi ro, tai nạn). Năm 2011 và 2012, tâm lý sinh con năm đẹp của các cặp vợ chồng cũng khiến tỷ lệ sinh và sinh con thứ ba gia tăng.

Năm 2011, toàn thành phố Hà Nội có 8.508 trẻ là con thứ ba chào đời. Nhiều nhất là các huyện Thạch Thất, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Trì, Ba Vì... Tỷ số giới tính khi sinh là 116 trẻ trai/100 trẻ gái, 17/29 quận, huyện, thị xã ở mức cao hơn bình quân cả nước (111/100), đặc biệt các huyện Đông Anh, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên ở mức trên 123/100. Đáng lưu ý, số đảng viên, cán bộ, công chức sinh con thứ ba trở lên tăng hơn 106 trường hợp so với năm trước; trong đó 96/206 đảng viên, cán bộ, công chức sinh con thứ ba trở lên ở 25 quận, huyện vẫn chưa áp dụng hình thức xử lý.

Truyền thông và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại huyện Thường Tín - Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do tỷ lệ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ hàng năm của toàn thành phố vẫn ở mức cao, tăng dân số cơ học, tâm lý sinh con vào năm đẹp, sinh nhiều con, sinh con trai... của các cặp vợ chồng, còn có các nguyên nhân chủ quan như: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân số- KHHGĐ, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của thành phố về công tác dân số chưa được quan tâm thường xuyên; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, công chức về các quy định của Đảng, Nhà nước về dân số chưa đúng, chưa đầy đủ; việc phát hiện, xử lý chưa kịp thời... ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng người dân, cũng là những nguyên nhân làm gia tăng số người sinh con thứ ba trên địa bàn.

Để thực hiện mục tiêu ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số, trong năm 2012, thành phố Hà Nội tăng cường truyền thông, vận động kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, phấn đấu đạt các mục tiêu giảm tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ ba và tỷ số giới tính khi sinh..., đồng thời triển khai các đề án sàng lọc sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số, cải thiện giống nòi trên địa bàn thủ đô.

Tuyết Mai