(HNM) - Ngày 6-3, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình "Tăng cường năng lực tổng thể ngành thanh tra đến năm 2014".

(HNM) - Ngày 6-3, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình "Tăng cường năng lực tổng thể ngành thanh tra đến năm 2014".

Các đánh giá cho thấy, bám sát mục tiêu chương trình cũng như các yêu cầu trong việc hỗ trợ xây dựng thể chế, đổi mới tổ chức, đào tạo cán bộ, thời gian qua Thanh tra Chính phủ đã tham mưu, xây dựng được 3 đạo luật quan trọng bao gồm: Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và ban hành hệ thống nghị định, thông tư, các quy chế, quy trình nghiệp vụ hoạt động của ngành. Đội ngũ cán bộ thanh tra được hỗ trợ đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm quốc tế về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy sự phát triển của ngành thanh tra một cách toàn diện.

Năm 2012, Thanh tra Chính phủ tập trung sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhằm hoàn thành tốt công tác: xây dựng, hoàn thiện thể chế và kêu gọi toàn dân tố giác, đấu tranh chống tiêu cực. Đặc biệt, xác định tầm quan trọng của việc duy trì cơ chế trao đổi thông tin trong ngành và ngoài xã hội, qua các kênh thông tin đại chúng, xây dựng ngành thanh tra trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại.