(NDHMoney) Ngân hàng Vietcombank (mã VCB - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2012 của riêng ngân hàng mẹ.

Cụ thể, quý 4/2012, thu nhập lãi thuần của VCB đạt 2.376,23 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý đạt 351,4 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứn khoán kinh doanh đạt 94,28 tỷ đồng, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 520,45 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động khác đạt 385,88 tỷ đồng. Trong quý 4, thu nhập từ góp vốn mua cổ phần của VCB đạt 161,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (693 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế quý 4 của VCB đạt 1.332 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.031,86 tỷ đồng, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Tính chung cả năm 2012, lợi nhuận trước thuế của VCB đạt 5.544,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.269,3 tỷ đồng, giảm 5,3% so với lợi nhuận năm 2011.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu VCB dao động trong biên độ 26.000 – 32.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 704.290 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 20,4 tỷ đồng/phiên.