SGTT.VN - Bắt đầu từ ngày 11 tới ngày 14.11 sở lao động – thương binh và xã hội các tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn của người lao động. Đợt đăng ký này được dự báo sẽ tăng vọt bởi lẽ ra có một kỳ thi tương tự được tổ chức vào tháng 8.2011 nhưng đã bị hoãn lại. Thông tin ban đầu từ các địa phương cho biết, kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ chín này dự kiến có khoảng trên 50.000 người tham gia.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, cục trưởng cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, cuộc thi này để chuẩn bị số lượng ứng viên cho năm 2012. Theo đó, năm 2012, chỉ tiêu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc là 15.000 người. Trong đó, ngành sản xuất chế tạo là 11.700 người, xây dựng là 1.000 người, nông nghiệp là 1.000 người, ngư nghiệp là 1.300 người.

Theo ông Phan Văn Minh, giám đốc trung tâm Lao động ngoài nước, mặc dù phía Hàn Quốc dừng kỳ thi tiếng Hàn từ tháng 8, nhưng những lao động đạt yêu cầu kiểm tra tiếng Hàn đã có hồ sơ chuyển lên mạng và hồ sơ vẫn còn hiệu lực thì vẫn tiếp tục được chủ sử dụng Hàn Quốc chọn. Thực tế, hàng tuần vẫn có các chuyến bay đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc.

Tuy nhiên, kỳ thi tiếng Hàn vào tháng 12 tới đây, lao động tại 23 xã thuộc tám tỉnh, thành phố sẽ không được quyền tham gia, do ở những xã này có trên năm lao động bỏ trốn. Ông Minh cho biết, đây là một trong những biện pháp mạnh nhằm hạn chế lao động bỏ trốn ngay từ trong nước. Biện pháp này được phía Hàn Quốc rất ủng hộ.

“Với chỉ tiêu mới của năm 2012 tăng cao hơn so với năm 2011, thị trường Hàn Quốc vẫn tiếp nhận một số lượng lớn lao động Việt Nam”, ông Minh khẳng định.