PN - Ngày 2/12, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa IX. Hội nghị đã nghe đại diện UBND TP.HCM trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2010, đồng thời thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội năm 2011. Theo đó, TP sẽ thực hiện 22 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2011, gồm sáu chỉ tiêu kinh tế, tám chỉ tiêu xã hội, tám chỉ tiêu môi trường.

Về kinh tế, TP phấn đấu đạt tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 12%, GDP theo giá thực tế đạt 475.838 tỷ đồng (tương đương khoảng 23,8 tỷ USD); GDP bình quân đầu người khoảng 3.130 USD/người (theo tỷ giá năm 2011 dự kiến 1 USD= 20.000 đồng). Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 9%, kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô tăng 11%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 22.380 tỷ đồng, bằng 42,1% GDP; thu ngân sách trên địa bàn 177.970 tỷ đồng, tăng 9,41% so với ước đạt năm 2010; chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 tăng dưới 8%... Ông Lê Thanh Hải yêu cầu: trong khi thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, cần quan tâm triển khai đồng bộ các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX đã đặt ra Về xã hội, số lao động được giải quyết việc làm năm 2011 là 265.000 người; tỷ lệ đã qua đào tạo đạt 61%; tỷ lệ thất nghiệp dưới 5%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của TP còn 5,4%; tỷ lệ trẻ dưới năm tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn dưới 5%; đạt 13 bác sĩ/10.000 dân; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 15m2. Về môi trường, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 86%; đạt 544 triệu lượt người sử dụng phương tiện vận tải công cộng; 100% chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý… Phát biểu tổng kết hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải lưu ý, trong khi thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2011, cần chú ý quan tâm triển khai đồng bộ các chủ trương, các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ lần thứ IX vừa qua, đặc biệt là sáu chương trình đột phá. UBND TP cần rà soát, bố trí vốn hợp lý cho từng chương trình, công trình, dự án cụ thể. Ông lưu ý, thời gian qua, cơ sở hạ tầng là lĩnh vực có nhiều vấn đề cần giải quyết như ngập nước, sụp lún, cần giải quyết hết sức tập trung và khẩn trương. Kềm giữ giá cũng là vấn đề cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện, nhất là ở thời điểm năm hết Tết đến… Ngọc Hồ