Ước cả năm 2010, có khoảng 85.000 doanh nghiệp thành lập với vốn đăng ký ước khoảng 500.000 tỉ đồng. Điểm nổi bật của năm 2010 là quy mô của doanh nghiệp đăng ký mới cao hơn hẳn so với năm trước. Số vốn đăng ký bình quân đạt hơn 6 tỉ đồng/doanh nghiệp, tăng 125% so với năm trước.