Thông tin học phí năm học 2010 - 2011 đã được công khai trong cuốn "Cẩm nang tuyển sinh" vừa được phát hành toàn quốc ngày 12/3. Theo đó, mức học phí đại học trường ngoài công lập thấp nhất là 500.000 đồng/tháng, cao nhất là 15 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, Trường Đại học Đại Nam hệ Đại học tăng từ 800.000 đồng/tháng lên 980.000 đồng/tháng đối với tất cả các ngành học; hệ cao đẳng tăng từ 700.000 đồng/tháng lên 800.000 đồng/tháng. Trường ĐH FPT năm học 2010 – 2011 không tăng học phí từng học kỳ, nhưng lại… tăng thêm một học kỳ nữa vì vậy sinh viên sẽ phải đóng thêm học phí của một khóa học. Mức học phí Trường ĐH FPT công khai trong cuốn "Cẩm nang tuyển sinh" sinh viên sẽ phải đóng là 20.327.000 đồng/học kỳ. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, mức phí giao động từ 37.000.000 - 42.550.000 đồng/ năm cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt; 96.200.000 - 105.450.000 đồng/ năm cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà công bố mức phí 18 triệu đồng/năm đối với các ngành kinh tế và 20 triệu đồng/năm đối với các ngành kỹ thuật. Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đưa ra mức phí khá cao: Học phí Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt dao động trong khoảng từ 37.000.000 - 42.550.000 đồng/ năm; Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh dao động trong khoảng từ 96.200.000 - 105.450.000 đồng/ năm... Trường Đại học Hoa sen, mức phí khoảng 1,9 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, nếu chọn chương trình tiếng Anh, sinh viên sẽ phải đóng đến 2.250.000 đồng/ tháng; chương trình chính quy hợp tác quốc tế (ĐH Lyon1, UBI): 2.250.000 - 6.300.000 đồng/ tháng. Mức học phí của Đại học RMIT Việt Nam là mức phí cao nhất với khoảng từ 15.000.000 đồng/tháng tùy theo ngành học. Chương trình cử nhân có thể hoàn tất trong vòng từ 2 năm trở lên. Vân Du (tổng hợp)