VinaCorp - Năm 2010, EPS của TV.PHARM đạt 3.673 đồng/cổ phiếu.

CTCP Dược phẩm Trà Vinh (TV.PHARM) vừa công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài khóa 2010. Theo đó, năm 2010 TV.PHARM đạt được 254,47 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 7,18% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán năm 2010 là 162,39 tỷ đồng, tăng 4,67% so với năm trước; làm lợi nhuận gộp đạt 92,08 tỷ đồng, tăng tới 11,89% so với năm 2009. Trong các chi phí, chi phí bán hàng có tốc độ tăng nhanh hơn cả, cụ thể năm 2010 chi phí này đạt 44,39 tỷ đồng, tăng 15,63% so với năm 2009. Tổng các chi phí năm 2010 đề tăng nhẹ song tốc độ tăng nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu. Do vậy, năm 2010, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 23,14 tỷ đồng, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 đạt 3.673 đồng. TV.PHARM tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ tháng 05 năm 1992. Đến đầu năm 2003, Công ty dược vật tư y tế Trà Vinh thành Công ty cổ phần dược phẩm Trà Vinh và hiện nay là Công ty cổ phần dược phẩm TV-PHARM, một doanh nghiệp có vị thế cao trong ngành dược Việt Nam và khu vực. Hiện, TV.PHARM có vốn điều lệ 63 tỷ đồng, trụ sở chính của công ty đặt tại số 27 Điện Biên Phủ, Phường 9, Tx. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. Tập tin đính kèm: TV.PHARM_KQKD_2010