Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch và phân bổ nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2008 cho các bộ, địa phương...