Theo Cục Quản lý Dược Việt Nam, đến tháng 10/2007, có 370 doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, tăng thêm 58 doanh nghiệp so với năm 2006. Mục tiêu của ngành dược Việt Nam đặt ra tới năm 2010 là đáp ứng 60% nhu cầu sử dụng thuốc của nhân dân.