Theo tin từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, tính cả 10 tháng năm 2007, số vụ TNGT là 12.128 vụ, 10.892 người chết (tăng 456 người chết so với 10 tháng năm 2006), 9.124 người bị thương; trung bình mỗi tháng lại có gần 1.100 người chết vì TNGT.