Năm 2016, HĐQT trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần 640 tỷ đồng, LNST 70 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 8% so với kết quả thực hiện năm trước.

Công ty Cổ phần Nafoods Group (Mã: NAF - HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Kế hoạch LN 70 tỷ đồng năm 2016

Năm 2016, HĐQT trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần 640 tỷ đồng, LNST 70 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 8% so với kết quả thực hiện năm trước.

Để hoàn thành kế hoạch này, HĐQT dự kiến thực hiện Dự án mở rộng quy mô vườn ươm cây giống Chanh leo sạch bệnh từ công suất 500.000 cây/năm lên 2,4 triệu cây/năm tại Quế Phong, Nghệ An trên diện tích 5ha, dự kiến khai thác từ tháng 6/2016. Ngoài ra, trong quý II/2016, Công ty thực hiện các dự án hợp tác liên kết Nafoods Gia Lai, Nafoods Tây Bắc để mở rộng vùng trồng, triển khai và cho sản lượng vào quý III.

Đồng thời, công ty triển khai dự án nhà máy chế biến rau củ quả tại Long An với công suất 5.000 tấn nước ép cô đặc/năm (công nghệ Đức, Ý), 2 tấn sản phẩm IQF/giờ (công nghệ châu Âu).

Phát hành 3 triệu cp tăng vốn

HĐQT trình cổ đông phương án phát hành 3 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn với giá phát hành 13.000 đồng/cp. Tổng số tiền thu được 39 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư cho Dự án xây dựng Nhà máy chế biến tại Long An.

Nhà máy này có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, trong đó 50% vốn tự có, 50% vốn vay. Công suất dự kiến 5.000 tấn nước ép/năm, 2 tấn rau củ quả IQF/giờ. Sau khi dự án hoàn thành, doanh thu dự kiến 500 tỷ đồng/năm, lợi nhuận dự kiến 35 tỷ đồng/năm, thời gian hoàn vốn 7,8 năm. Thời gian nhà máy đi vào hoạt động dự kiến trong quý II/2017.

HĐQT cũng trình cổ đông phương án phát hành 1,5 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động là cán bộ chủ chốt và người lao động đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty. Cổ phần này hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong Quý II và Quý III/2016.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015, HĐQT đề xuất phương án cổ tức 10% cho năm này, trong đó 5% cổ tức bằng tiền. Để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty dự kiến phát hành 1,5 triệu cổ phần trong Quý II và Quý III/2016.