(TBKTSG Online) - Cục quản lý chất lượng nông làm sản và thủy sản (Nafiqad) đã kiến nghị phía Nga xem xét bỏ điều kiện doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam phải có hợp đồng với nhà nhập khẩu Liên bang Nga mới đủ điều kiện xuất khẩu thủy sản vào Nga và Liên minh Hải quan.

Ngọc Hùng

Công nhân đang làm việc tại một nhà máy chế biến cá tra. Ảnh: TL.

Vào cuối tháng 10-2014, đoàn thanh tra của Liên bang Nga và Liên minh hải quan (gồm Liên bang Nga, Belarus, Kazakhstan) đã tiến hành thanh, kiểm tra một số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu và đang đăng ký xuất khẩu hàng sang những thị trường này.

Kết quả, có 64 doanh nghiệp đáp ứng các quy định về vệ sinh thực phẩm của Việt Nam và Liên minh Hải quan, có hợp đồng với nhà nhập khẩu và 38 doanh nghiệp khác đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung nhưng chưa có hợp đồng với nhà nhập khẩu Nga.

Như vậy hiện chỉ có 64 doanh nghiệp được xuất hàng vào Nga theo hợp đồng với nhà nhập khẩu, còn 38 doanh nghiệp kia - dù đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng chưa có hợp đồng với bên nhập khẩu - vẫn phải chờ.

Giám đốc một doanh nghiệp có tên trong danh sách 38 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng chưa có hợp đồng xuất khẩu với Nga cho rằng, đây là lần đầu doanh nghiệp sang Nga tìm hiểu để mở rộng thị trường nên chưa thể có hợp đồng với nhà xuất khẩu Nga song sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm thì không lý gì phía Nga lại chưa đồng ý cho doanh nghiệp xuất sang thị trường này. Theo ông này, nếu được phía Nga cho xuất hàng vào Nga thì doanh nghiệp sẽ dễ dàng chào hàng cho doanh nghiệp nhập khẩu.

Theo phía doanh nghiệp, việc đặt điều kiện chỉ có những doanh nghiệp thủy sản nào có hợp đồng với nhà nhập khẩu ở Nga chẳng khác nào một “rào cản” cho doanh nghiệp, và phía chịu thiệt là người tiêu dùng Nga.

Trong những năm qua, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) có lập ban điều hành xuất khẩu thủy sản vào Nga, trong đó chỉ có khoảng 10 doanh nghiệp thủy sản. Tuy nhiên, sau đó, theo phản ánh của các doanh nghiệp, việc lập ra ban này phần nào làm mất cơ hội kinh doanh của những doanh nghiệp khác, không nằm trong ban điều hành.

Ngày 15-7-2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quyết định giải thể ban điều hành xuất khẩu thủy sản vào Nga; sau đó, số lượng doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Nga ngày càng tăng.

Xem thêm

>>> Liên minh hải quan sẽ thanh tra thủy sản Việt Nam

>>> Cá tra được trở lại Nga