(NLĐO)- Ngày 8-2, Tổng thống mới được bầu của Myanmar U Thein Sein đã trình Quốc hội cơ cấu thành lập chính phủ liên bang mới gồm 34 bộ, nhiều hơn chính phủ sắp mãn nhiệm 2 bộ.

Hai bộ mới là Bộ Văn phòng tổng thống và Bộ Phát triển công nghiệp. Danh sách các bộ trưởng sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp Quốc hội ngày 9-2. Trong cuộc bầu cử tại Quốc hội Myanmar ngày 4-2, ông Thein Sein, Thủ tướng chính phủ sắp mãn nhiệm, được bầu làm tổng thống với 408/659 phiếu ủng hộ. Hai ông Sai Mauk Kham và U U Tin Aung Myint O, cùng thuộc Đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang (USDP), được bầu làm phó tổng thống. Theo Hiến pháp Mianma, nhiệm kỳ của tổng thống và phó tổng thống là 5 năm. Tổng thống có quyền bổ nhiệm tổng tư lệnh quân đội, những người đứng đầu các vùng và các bang cùng một số thành viên nội các. Ngoài ra, tổng thống cũng có quyền thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các nước sau khi được Quốc hội thông qua, quyền tha tội hoặc ân xá trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia hiện do ông Thein Sein đứng đầu.