Chính phủ Myamar thông báo số người thiệt mạng do bão Nargis tại nước này là 84.537 người, tăng gần 7.000 người so với thống kê trước đó