Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia, Mỹ cam kết viện trợ 150 triệu USD cho bốn nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào nhằm củng cố và phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường trong năm 2009.

Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng có kế hoạch hỗ trợ 15 triệu USD cho chương trình đảm bảo an ninh lương thực đối với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong trong năm 2010. TTXVN