Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng/2017 với kim ngạch đạt hơn 12,44 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2017 đạt gần 34,89 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước. Qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 4 tháng/2017 đạt gần 126,09 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu trong tháng 4/2017 đạt 17,54 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng/2017 đạt 62,09 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu trong tháng 4/2017 đạt 17,35 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu trong 4 tháng /2017 đạt 63,99 tỷ USD.

Theo đó, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng/2017 với kim ngạch đạt hơn 12,44 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; EU (28 nước) là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với kim ngạch 11,41 tỷ USD, tăng 9,6%. Thị trường Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam và có mức tăng trưởng mạnh nhất 40,8% so với cùng kỳ năm trước; thị trường Hàn Quốc đứng thứ 4 và cũng có mức tăng mạnh 31,5%;…

Tuy nhiên, Trung Quốc mới là thị trường có mức tăng trưởng của xuất khẩu Việt Nam tốt nhất trong 4 tháng/2017, đạt mức tăng 40,8%. Trong đó chủ yếu là do tăng giảm ở một số nhóm hàng sau: Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch 1,79 tỷ USD, tăng 110%, tương ứng tăng 938 triệu USD so với cùng kỳ năm trước; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng dạt kim ngạch 540 triệu USD, tăng 88%, tương ứng tăng 253 triệu USD; nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 74,3%, tương ứng tăng 237 triệu USD; nhóm hàng rau quả tăng 36,8% tương ứng tăng 204 triệu USD; nhóm hàng cao su tăng 89,9% tương ứng tăng 182 triệu USD; nhóm hàng xơ, sợi, dệt các loại tăng 30,8%, tương ứng tăng 140 triệu USD.

Xuất khẩu sang Hàn Quốc 4 tháng/2017 tăng mạnh so với 4 tháng/2016 chủ yếu do tăng giảm ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 33%, tương ứng tăng 277 triệu USD, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 59,4%, tương ứng tăng 212 triệu USD; máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng 64,3%, tương ứng tăng 124 triệu USD; sản phẩm dệt may tăng 16,7%, tương ứng tăng 112 triệu USD.

My van la thi truong tieu thu nhieu hang 'made in Vietnam' nhat - Anh 1

Biểu đồ: Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất 4 tháng/2017 đạt 44,46 tỷ USD, chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đạt kim ngạch lớn nhất là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 12,15 tỷ USD, tăng 6,87% so với cùng kỳ năm trước; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có tốc độ tăng lớn nhất với 45,9%, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác là nhóm hàng có tốc độ tăng đứng thứ 2 với 36,9%.

Hạ An