Tờ Bưu Điện Oa-sinh-tơn số ra ngày 29-5 đưa tin, tại Đa-blin, Ai-len hơn 100 nước dự hội nghị đã đạt được hiệp định cấm bom chùm, trừ Mỹ không tham gia...