Mạng tin Newsmax.com dẫn nguồn tin của một nhân vật cấp cao trong cộng đồng người Do Thái có thế lực ở Mỹ cho biết Chính phủ của Tổng thống George W. Bush vẫn có kế hoạch tấn công quân sự chống Iran trong tương lai gần. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với phát biểu của một số chính khách Mỹ cho rằng Nhà Trắng ưu tiên giải pháp ngoại giao để xử lý vấn đề hạt nhân của Iran.