TT - Trong cuộc chiến tranh VN, không quân Mỹ từng cân nhắc kế hoạch sử dụng vũ khí nguyên tử tấn công các mục tiêu của miền Bắc VN vào các năm 1959 và 1968. Đó là thông tin chấn động mà những tài liệu quân sự Mỹ vừa được giải mật tiết lộ.