Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ của đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá tôm lần thứ 11 cho giai đoạn từ ngày 1.2.2015 - 31.1.2016.

My tiep tuc khang dinh tom Viet Nam ban pha gia - Anh 1

Ngày 11.11, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) thông báo Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ của đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá tôm lần thứ 11 cho giai đoạn từ ngày 1.2.2015 - 31.1.2016.

Theo quyết định trên, DOC sơ bộ xác định do 2 doanh nghiệp (DN) bị đơn bắt buộc (có mức xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ trong giai đoạn rà soát) và 51 DN khác có yêu cầu rà soát đã không trả lời tất cả các câu hỏi về kinh tế thị trường nên không đủ điều kiện nhận được mức thuế riêng rẽ. Vì vậy, các DN này sẽ bị áp mức thuế suất toàn quốc là 25,76%.

Bên cạnh đó, theo thông lệ, DOC sơ bộ xác định mức thuế suất riêng rẽ cho 12 DN bị đơn tự nguyện là mức thuế suất riêng rẽ được tính toán gần nhất, tức là mức 4,78% trong đợt rà soát lần thứ 10. Ngoài ra, DOC cũng xác định có 13 DN không xuất khẩu chuyến hàng nào trong giai đoạn rà soát này.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả sơ bộ, các bên liên quan có thể gửi ý kiến bình luận hoặc yêu cầu phiên tranh tụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả sơ bộ này. Dự kiến, DOC sẽ ra quyết định cuối cùng của đợt rà soát vào đầu tháng 3.2017 (thời hạn này cũng có thể được gia hạn thêm 60 ngày).

M.Phương