Một Mỹ Tâm chín chắn hơn, đằm thắm hơn và sự trở lại có phần lặng lẽ của chị đang hứa hẹn những thay đổi lớn.