VIT - Hoa Kỳ tuyên bố sẽ sớm loại Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên khỏi danh sách các quốc gia ủng hộ chủ nghĩa khủng bố nếu nước này công khai đầy đủ chương trình hạt nhân của mình.