Theo tin từ WASHINGTON, D.C với quan điểm làm cho đồng USD ngày càng được tin tưởng hơn trên toàn thế giới do thường xuyên được cải tiến cho an toàn hơn bằng cách thêm các đặc điểm bảo hiểm mới.