TT - Sử dụng mỹ phẩm không đúng cách có thể gây nám da thông qua các cơ chế dưới đây.